zondag 27 november 2022
Digitalis I II III 


Galerie Kunst en Praktijk Veldhoven tm 11 december 22 

maandag 4 april 2022

In 2019 kocht ik een achttal pagina's uit het grote werk van de 16e -eeuwse plantkundige Pietro Andrea Gregorio Matthioli 1502 - 1577.Het zijn pagina's uit de Discorsi (commentaren op medische eigenschappen van planten)uit 1544.

Het zijn houtdrukken die oorspronkelijk zwart/wit waren maar ooit later zijn ingekleurd en vermoedelijk recenter uit het boek zijn gescheurd om apart te kunnen worden verkocht!

Ik ben begonnen met het identificeren van de afgebeelde planten en ontdekte zo dat ze alle acht in Nederland te vinden waren. Inheemse planten dus. Ik ben ernaar op zoek gegaan en heb ze op handgeschept papier op kweek gezet.

Het proces waarbij verschillende schimmels hebben ingewerkt op de planten heb ik afgebroken en vertraagd door de kweekdozen hermetisch te sluiten. Het proces van aantasting, vervorming en verkleuring is hierdoor vertraagd. Er zal een proces van verdichting ontstaan in elke doos. Schimmels hebben een variabele metabolische vermogens. Dat wil zeggen dat alles voedsel is en alle omstandigheden geschikt zijn om in te leven. Wat op termijn betekent dat de sfeer in de dozen anaeroob zal worden. Waardoor de vraag ontstaat of er ooit een einde aan het leven van de schimmel komt. Dit hele proces is te volgen omdat het  zichtbaar wordt. 

De metamorfose van de inspiratiebron uit het werk van Matthioli geeft een inzicht over eindigheid of oneindigheid van kennis. Wat voor Matthioli een onderzoek was naar de geneeskrachtige kwaliteiten van planten is voor mij een onderzoek naar krachten van schimmels die in elk van de gekozen planten hun oneindig spel met overleven demonstreren.  

(hieronder één van de acht)(het hele project binnenkort op de website)

Crataegus monogyna aurum Matthioli 181 130121

 

zaterdag 22 augustus 2020

    Lucas Gassel Revisited Expo Cacaofabriek Helmond 2020

    3 werken naar Lucas Gassel

    Juda en Tamar (naar Lucas Gassel)

    Basis: Sambucas Nigra/papier/bladgoud/2% water

    Juda en Tamar (naar Lucas Gassel)

    Basis: katoen/papier/bladgoud/2% water

    Juda en Tamar (naar Lucas Gassel)

    Basis: Armillaria Melea E.A. /papier/bladgoud/2% water


 
donderdag 19 december 2019

Drieluik
236 cm x 184 cm

Digitalis/diverse materialen 2019


maandag 20 mei 2019

Infusion De Vliek International Land Art Maastricht 2019
Infusion 2019 staal/koper/zilver/suiker.

Infusion is als een noodoplossing waarbij de natuur met alle beschikbare inzichten die de mens nog kan bedenken geholpen wordt. De vraag echter is of we hier enkel onze menselijke hypocrisie exposeren en echte oplossingen niet willen zien.

Langoed De Vliek Ulestraten  mei tot eind juni 2019


zaterdag 11 mei 2019

deusludens 2018-19

DEUSLUDENS 2018/19

Valkenjacht 2018 drieluik 3x 80 x 43 x 5 cm crepis biennis/papier/bladgoud/schimmels

Het werk (De Valkenjacht) bestaat uit drie delen, elk deel bestaat uit een glazen doos waarin veranderingsprocessen (verrotting door schimmels) zichtbaar zijn. De voorstelling verwijst naar de getemde natuur die niet te temmen is en haar eigen weg gaat. Het werk verandert voortdurend onder invloed van temperatuur en licht. Zij zijn de motor achter de veranderingsprocessen die langzaam maar uiteindelijk onherroepelijk het werk zullen verteren. Op deze “ ruïne” zal een nieuw beeld ontstaan tot ook hier het verval zal toeslaat en zo verder. 

  
   
  


Hemelse stad 2018 
Drieluik 3x 62 x 81 x 5 cm/ Hypochaeris radicata/bladgoud/papier/schimmels 

De natuur is mijn partner in crime. Ik bestudeer effecten van  veranderingen in de natuur van planten en bomen door de inwerking van bacteriën. De biologische processen die hieraan ten grondslag liggen vormen het uitgangspunt van mijn werk. In het bijzonder de veranderingsprocessen door bacteriën.
Bacteriën en ik werken samen aan een beeld, zij reageren op wat ik aanreik en ik reageer op wat zij aanrichten. Uiteindelijk ontstaat vanuit deze samenwerking een beeld dat ik fixeer, maar zodanig dat de invloed van schimmels en bacteriën op het beeld vertraagd doorgaat. Het werk blijft daardoor veranderen,  onder invloed van
licht en temperatuur. Verandering leidt tot verandering leidt tot verandering enz.. zoals ook de natuur als Goddelijk gegeven ongrijpbaar is.Deusludens 2018    Chelidonium Majus/papier/bladgoud/schimmels4 scenes uit reisverhalen 2019 ( grafiek Gustav Doré) collage/Symphytum officinale/bladgoud

Coronation 2019  collage   papier/Hypochaeris radicata/bladgoud


zondag 25 mei 2014

Omhels Me

Van mei tot november 2014 staat de installatie "Omhels Me" in Oisterwijk als onderdeel van de expositie Kunst&Bomen. Mocht je willen beantwoorden aan mijn verzoek de Eik in de installatie te omhelzen, plaats dan ook een foto op dit blog zodat er een totaalbeeld wordt samengesteld. Info: Tekst catalogus “Omhels Me” is een reizende attractie die op bijzondere plekken in de wereld mensen uitnodigt om een boom te omhelzen. Het podium om de boom markeert de ruimte waarop de natuur en de mens worden samengebracht. De fysieke ervaring met de boom versterkt het mentale besef van het belang van de boom in het bijzonder, en de natuur in haar algemeenheid. Dit werk is er een uit een serie van installaties met de titel “Deus Ludens”. Op verschillende plekken in de natuur wordt de beschouwer geconfronteerd met vragen over de evolutie, de oorsprong van de soorten en de acceptatie van de soorten. In paviljoens, kassen en glazen dozen worden kenmerkende planten en bomen uit de directe omgeving op kweek gezet. Een proces van licht, warmte en tijd maakt vormen zichtbaar die op elke locatie tot een vergelijkbare verschijningsvorm leiden. “Omhels me” is een installatie waarin de mens het proces van verandering aanstuurt. Bewustwording van voortdurende processen van verandering en vervorming staan in het werk van Rien Claessen op de voorgrond. Objectieve waarneming sluit discriminatie van het onbekende uit en leidt tot acceptatie van nieuwe vormen en mogelijkheden. Omhels, fotografeer en deel.