maandag 19 juli 2010

Land Art Biennale 2010


rienclaessen@home.nl www.rienclaessen.nl
Concept/voorstel LandArt 2010
Project: Deus Ludens
Locatie: Malpie Kempen/Noord-Brabant
Voorkeuren: 1: kavel 10. 2: kavel 7. 3: kavel 5. 4: kavel 18.
Inventarisatie van het gebied: De Malpie bestaat uit een afwisseling van droge en natte stukken. De droge, hoger gelegen stukken zijn begroeid met heide en een afwisseling van o.a. dennen en berken, eiken en vogelkers. De lagere stukken zijn nat, grote stukken zijn ven, grenzend aan de Dommel en begroeid met els, es, gagel en wilg.
Vanuit het concept “Deus Ludens” wil ik een aantal houtsoorten uit de Malpie op kweek zetten in glazen dozen. Het publiek kan middels een installatie/opstelling waarnemen op welke wijze het kweekmateriaal veranderingen ondergaat van variaties in vorm en kleur. Deze geforceerde confrontatie dwingt hem een positie in te nemen t.o.v. de natuur.
Het Deus Ludens project is een project dat ik in 2007 heb opgestart in mijn tuin. De verwondering, door het ontwikkelen van verschillende schimmels onder invloed van variërende temperatuur en licht omstandigheden, gaf aanleiding om het project op een grote schaal uit te breiden naar andere locaties. Na een intensieve werkperiode op locatie in Baarle Hertog ontstond een kalender met het veranderingsproces van kweekmateriaal met schimmel gedurende één kalenderjaar. In de “Boswachterij” in Westenschouwen heb ik met toestemming van Staatsbosbeheer de zeven meest voorkomende houtsoorten op kweek gezet in een oude bunker. Hier zijn de invloed van temperatuur en licht extreem door vocht en duisternis. De Malpie vormt de volgende schakel van het project.
In samenwerking met ecoloog Nienke Langeveld wil ik komen tot een inventarisatie van verschillende houtsoorten zoals deze voorkomen in de Malpie. Wat mij interesseert zijn vooral de “gasten”; de soorten die er van oorsprong niet thuis horen, of er op een of ander manier in geslaagd zijn te overleven in de voor hen nieuwe biotoop. Bijvoorbeeld; tijdens de introducerende wandeling jl. viel mij op dat op verschillende plaatsen Rododendrons staan. Deze soort, die thuis is in tuinen en parken, is hier vreemd en valt op, vooral door de uitbundige bloeiwijze in vorm en kleur. Een bijzonder strategie om te overleven waardoor Bosbeheer blijkbaar niet heeft besloten de gast te verwijderen?!
De vormgeving van de opstelling is (in concept) rechthoekig; buitenmaten 186 cm x 93 cm x 186 cm (gerelateerd aan mijn persoonlijke maten als bepaling van mijn positie in het gebied) Op verschillende hoogtes aan elke zijde zijn kijkgaten aangebracht, waarin lenzen die een (uitvergrote) inkijk geven in glazen dozen waarin de verschillende “gasten”op kweek zijn gezet. De buitenvorm is van verticaal gemonteerde planken die donker tot zwart van kleur zijn. De genoemde locaties zijn niet dwingend, maar ik wil profiteren van de warmte van een meer open ruimte. Dit om zoveel mogelijk locale warmte te benutten t.b.v. het kweekmateriaal.
De beschouwer kijkt a.h.w. naar datgene wat onder het oppervlak ligt van het fenomeen Malpie. Processen zoals deze in deze biotoop plaatsvinden worden uitvergroot. Er ontstaan wonderlijke variaties in de glazen dozen die in spelen op de verbeeldingskracht van de beschouwer. De natuur als metafoor voor het goddelijke en onvoorspelbare. Er ontstaat op deze wijze een dialoog vanuit de typische eigenaardigheden van het gebied. Anderzijds roept het vragen op over het beleven van grenzen. Onze eigen leefomgeving wordt bepaald door de manier waarop we er naar kijken. Het kijkgedrag en de confrontatie met een bizarre vormtaal geeft de beschouwer aanleiding tot gesprek en leidt tot het stellen van vragen over de grens tussen leven en dood.
Het letterlijk uitvergrote karakter van de Malpie en de veranderingen die voortdurend een factor zijn in de beleving van de natuur spelen in op de zienswijze van de beschouwer en forceren het bepalen van een standpunt t.o.v. de natuur in algemene zin.